Skład Pomorskiej Rady Oświatowej

 1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
 2. Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego;
 3. Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 4. Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 5. Piotr Karczewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 6. Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu;
 7. Irena Łaguna – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku;
 8. Marek Szczepański – Przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego;
 9. Mieczysław Gołuński – Przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich;
 10. Jolanta Kamińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku;
 11. Aleksandra Bąkowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku;
 12. Dariusz Zelewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach;
 13. Jacek Gan – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie;
 14. Edward Mazur – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie;
 15. Jan Stawicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku;
 16. Iwona Karpińska  – Przedstawiciel rodziców;
 17. prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński – Prorektor ds. Studentów i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
 18. dr hab. Marek Bednarczyk – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 19. Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego;
 20. Elżbieta Markowska – Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 21. Jacek Naliwajek – Przedstawiciel Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;
 22. Małgorzata Wokacz-Zaborowska – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 23. Dariusz Kaczmarek – Przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club;
 24. Wojciech Szczepański – Członek Zarządu Pracodawców Pomorza;
 25. Piotr Stec – Zastępca Przewodniczącego Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 26. Monika Chabior – Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych;
 27. Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 28. Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 29. Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej w latach 2007 – 2011;
 30. Wojciech Książek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1997 – 2001;
 31. Franciszek Potulski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2003 – 2004;
 32. prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Minister Edukacji Narodowej w latach 2000 – 2001;
 33. Jarosław Filipczak – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza