Skład Pomorskiej Rady Oświatowej

1.    Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
2.    Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego;
3.    Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego;
4.    Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego;
5.    Piotr Karczewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego;
6.    Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu;
7.    Irena Łaguna – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku;
8.    Marek Szczepański – Przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego;
9.    Mieczysław Gołuński – Przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich;
10.  Jolanta Kamińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku;
11.  Aleksandra Bąkowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku;
12.  Dariusz Zelewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach;
13.  Jacek Gan – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie;
14.  Edward Mazur – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie;
15.  Jan Stawicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku;
16.  Iwona Karpińska – Przedstawiciel rodziców;
17.  dr hab. Arnold Kłonczyński,  prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
18.  dr hab. Marek Bednarczyk – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
19.  Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego;
20.  Elżbieta Markowska – Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego;
21.  Izabela Jezierska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;
22.  Ranko Hoffmann – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska;
23.  Jacek Naliwajek – Przedstawiciel Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;
24.  Małgorzata Wokacz - Zaborowska – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
25.  Dariusz Kaczmarek – Przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club;
26.  Wojciech Szczepański – Członek Zarządu Pracodawców Pomorza;
27.  Krzysztof Michnal – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorskiego Oddziału Regionalnego;
28.  Piotr Stec – Zastępca Przewodniczącego Pomorskiej Rady Działalności Pożytku  Publicznego;
29.  Monika Chabior – Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych;
30.  Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
31.  Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
32.  Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011;
33.  Wojciech Książek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1997-2001;
34.  Franciszek Potulski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2003-2004;
35.  prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Minister Edukacji Narodowej w latach 2000-2001;
36.  Jarosław Filipczak – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza