Nagrody i wyróżnienia

Istnieje możliwość uzyskania nagród i wyróżnień na podstawie przepisów uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r.

  1. Nagrody na imprezę sportową.

W tym celu prosimy o wystosowanie do Marszałka Województwa Pomorskiego pisma z prośbą o ufundowanie nagród. Do pisma konieczne jest dołączenie regulaminu imprezy, zawierającego kryteria przyznawania nagród.

  1. Nagrody przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do wskazanej wyżej uchwały.

  1. Nagrody przyznawane trenerom.

Wzory wniosków stanowi załącznik nr 2 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

  1. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

Szczegóły dotyczące nagród i wyróżnień zostały określone w § 1-2 oraz § 8-11  uchwały Nr 180/IX/11 uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego.