3. Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej

$image_alt

3 listopada br. o godz. 10.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie 3. Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej poświęcone w całości planowanym oraz wprowadzonym zmianom w systemie oświaty.

Powołana przez Sejmik Województwa Pomorskiego Pomorska Rada Oświatowa, która jest jedynym w kraju tego typu ciałem o zasięgu regionalnym, liczy 37 członków, a jej przewodniczącym jest Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Do pracy w Radzie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk, w tym osoby reprezentujące dyrektorów szkół, uczniów i rodziców,
a także lokalnych władz samorządowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, środowiska akademickiego oraz mediów. W posiedzeniach Rady biorą także udział zaproszeni goście, będący ekspertami w obszarach związanych z podejmowanymi tematami.

Troszcząc się o kompetencje młodych Pomorzan oraz polską oświatę, najbliższe posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej, które będzie miało miejsce 3 listopada br. W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, poświęcone będzie w całości przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
27 czerwca 2016 r. w Toruniu, na podsumowaniu ogólnopolskiej debaty o edukacji pod hasłem „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – dobra zmiana", zmianom w systemie oświaty. Z uwagi na szereg niejasności i wątpliwości dotyczących zapowiadanych zmian w systemie oświaty na posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej została zaproszona pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Zważywszy na charakter wydarzenia w posiedzeniu Pomorskiej Rady Oświatowej, obok jej członków, uczestniczyć będą również członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a także zaproszeni goście z całego pomorskiego środowiska: samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz przedstawiciele innych zainteresowanych instytucji. Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej będzie mieć charakter otwarty. Udział w 3. Posiedzeniu Pomorskiej Rady Oświatowej należy zgłosić poprzez rejestrację elektroniczną: https://oferta.cen.gda.pl/oferta/zmiany-w-systemie-oswiaty/.
 

Do pobrania:

view szablon artykułu