JEDNOSTKI OŚWIATOWE SWP

Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym dla poniższych szkół i placówek oświatowych: