ZDOLNI Z POMORZA

Systemowy projekt innowacyjny Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w latach 2010-2013.

Po zakończeniu finansowania unijnego działania w regionie na rzecz uczniów uzdolnionych kontynuowane były pod nazwą Program Zdolni z Pomorza. Ciężar finansowania tych zadań wzięły na siebie samorządy powiatowe i część samorządów gminnych, a koordynację działań powierzono Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, pełniącemu funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. Aktywnie włączyły się też, między innymi, pomorskie uczelnie, realizujące np. spotkania akademickie.

Sukces Programu Zdolni z Pomorza przyczynił się do zaplanowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 realizacji przedsięwzięcia pn. Zdolni z Pomorza, które jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych rozwiązań. Realizacja przedsięwzięcia – zaplanowana początkowo do roku 2021 – została przedłużona do roku 2023.

System wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych Zdolni z Pomorza

Cel: Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy

Model wspierania uczniów uzdolnionych:

 1. regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych,
 2. sieć centrów nauczania kreatywnego,
 3. system diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych,
 4. formy wspierania ucznia uzdolnionego, m.in. takie jak:
  • zajęcia pozalekcyjne,
  • opieka merytoryczna szkół wyższych,
  • obozy naukowe,
  • spotkania akademickie,
  • konkursy,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 5. rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniów uzdolnionych,
 6. portal edukacyjny,
 7. wyposażenie pracowni przedmiotowych.