WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY ROZWOJOWE

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt pod nazwą „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe”, realizowany przez Departament Edukacji i Sportu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów, którzy w toku edukacji napotykają na różnego typu bariery.

Udział w dodatkowych zajęciach, które były zaplanowane na rok szkolny 2010/2011, miał pomóc uczniom rozwijać kompetencje kluczowe i społeczne.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia w takich obszarach, jak:

  • języki obce,

  • ICT,

  • nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne.

Przeprowadzono również szereg zajęć sportowych, które pozwoliły uczniom rozwijać wytrwałość, zaangażowanie, umiejętność współpracy w zespole, a także pracy nad sobą. Dodatkowo uczniowie w ramach projektu byli otoczeni opieką psychologiczno-pedagogiczną.

90 gimnazjów, które brało udział w projekcie, otrzymało wsparcie w postaci pakietów dydaktycznych. Dodatkowym elementem motywującym uczniów do sumiennego udziału w zajęciach pozalekcyjnych była możliwość uczestnictwa w obozie dydaktyczno-sportowym.

Projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.