REGIONALNE PROJEKTY EDUKACYJNE RPO WP 2014-2020
ZDOLNI Z POMORZA
ZDOLNI Z POMORZA

Celem programu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

Czytaj więcej
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Informacje dotyczące wszelkich przedsięwzięć związanych z regionalnymi projektami edukacyjnymi w ramach szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej
POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ - III EDYCJA
POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ - III EDYCJA

Projekt jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej
POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY
POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

Celem programu jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez upowszechnienie edukacji morskiej i żeglarskiej w regionie.

Czytaj więcej
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Wykaz projektów, których realizację zakończył Departament Edukacji i Sportu Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej