SKŁAD POMORSKIEJ RADY OŚWIATOWEJ

1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
2. Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego;
3. Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego;
4. Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego;
5. Piotr Karczewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego;
6. Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu;
7. Irena Łaguna – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku;
8. Marek Szczepański – Przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego;
9. Mieczysław Gołuński – Przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich;
10. Jolanta Kamińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku;
11. Aleksandra Bąkowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku;
12. Dariusz Zelewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach;
13. Jacek Gan – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie;
14. Edward Mazur – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie;
15. Jan Stawicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku;
16. Iwona Karpińska – Przedstawiciel rodziców;
17. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
18. dr hab. Marek Bednarczyk – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
19. Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego;
20. Elżbieta Markowska – Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego;
21. Izabela Jezierska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;
22. Ranko Hoffmann – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska;
23. Jacek Naliwajek – Przedstawiciel Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;
24. Małgorzata Wokacz – Zaborowska – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
25. Dariusz Kaczmarek – Przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club;
26. Wojciech Szczepański – Członek Zarządu Pracodawców Pomorza;
27. Krzysztof Michnal – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorskiego Oddziału Regionalnego;
28. Piotr Stec – Zastępca Przewodniczącego Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
29. Monika Chabior – Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych;
30. Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
31. Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
32. Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011;
33. Wojciech Książek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1997-2001;
34. Franciszek Potulski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2003-2004;
35. prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Minister Edukacji Narodowej w latach 2000-2001;
36. Jarosław Filipczak – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza