Zespół ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

Proponowany zakres prac:

kształcenie i doskonalenie nauczycieli (w tym budowa spójnego system doskonalenia nauczycieli), sieci wsparcia nauczycieli, wprowadzanie nowych nauczycieli do zawodu, kondycja stażystów rozpoczynających pracę, wypalenie zawodowe nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Skład zespołu:

1. Jolanta Kamińska - przewodnicząca zespołu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku (PRO)
2. dr hab. Maria Groenwald Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Nauk Społecznych
3. Jolanta Tersa  Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. dr Andrzej Laskowski Szkoła Podstawowa w Kończewie (gm. Kobylnica)
5. Renata Ropela Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
6. Bożena Żuk  Ośrodek Doskonlenia Nauczycieli w Słupsku
7. dr Agnieszka Tomasik  V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
8. Iwona Tanewska Kuratorium Oświaty w Gdańsku
9. Katarzyna Gęba - sekretarz zespołu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku