Informacje o projekcie

Od elitarnych kuźni olimpijczyków do uspołecznionego systemu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

Od 1 września 2010 r. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizował projekt Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, do celów promocyjnych projekt nosi nazwę Zdolni z Pomorza.

 

Projekt Zdolni z Pomorza skierowany był i w nowej edycji ciągle jest do najwybitniejszych uczniów naszego regionu. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Panuje przekonanie, że zdolny sobie "jakoś" zawsze poradzi. A nie powinien radzić sobie "jakoś", tylko bardzo dobrze. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o realizacji projektu, którego efektem ma być regionalny systemu wspierania uczniów uzdolnionych.

Celem ogólnym projektu, było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzędzia, które zostaną wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą mogły mieć zastosowanie również w innych dziedzinach.

Do współpracy przy projekcie nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także pracodawców.

Regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych ma stanowić spójne rozwiązanie pod względem merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym, dzięki czemu każde dziecko w województwie pomorskim, które zostanie zidentyfikowane jako uzdolnione, otrzyma odpowiednie wsparcie. Elementem modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych; ma być również identyfikacja i wsparcie tych nauczycieli, którzy potrafią podejmować działania na rzecz uczniów wybitnie zdolnych.

Podstawowe dane:

 • Nazwa projektu: Systemowy projekt innowacyjny Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (dla celów promocyjnych projekt nosi nazwę Zdolni z Pomorza),
 • Realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Projekty innowacyjne,
 • Wartość projektu: 10 000 000,00 zł,
 • Termin realizacji: 1 września 2010 r. - 31 sierpnia 2013 r.,
 • Projekt realizuje: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • Strona internetowa projektu: zdolnizpomorza.pomorskie.eu.

 

Wybrane  działania:

Wypracowanie regionalnego modelu wspierania uczniów uzdolnionych składajacego się następujacych elementów:

 • system diagnozy uzdolnień uczniów,
 • sieć Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego będących ośrodkami wspierającymi uczniów  uzdolnionych i nauczycieli pracujących z nimi,
 • opieka merytoryczna uczelni wyższych,
 • portal edukacyjny z platformą e-learningową, która będzie służyć integracji i komunikacji oraz wyeliminuje bariery związane ze statusem ucznia,
 • partnerstwo na rzecz wspierania uzdolnień przez wszystkie zainteresowane środowiska.

 Działania skierowane do uczniów i nauczycieli:

 • zajęcia pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, które powstaną w każdym powiecie,
 • spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
 • obozy naukowe,
 • indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
 • konkursy,
 • wsparcie stypendialne,
 • warsztaty dla nauczycieli.