1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
 2. Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 3. Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego;
 4. Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 5. Piotr Karczewski – Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 6. Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 7. Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty;
 8. Irena Łaguna – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku;
 9. Marek Szczepański – Przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego;
 10. Mieczysław Gołuński – Prezes Związku Gmin Pomorskich;
 11. Jolanta Kamińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku;
 12. Aleksandra Bąkowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku;
 13. Dariusz Zelewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach;
 14. Jacek Gan – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie;
 15. Edward Mazur – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie;
 16. Jan Stawicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku;
 17. Iwona Karpińska  – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku;
 18. Paulina Nowak – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego;
 19. prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
 20. dr hab. Marek Bednarczyk – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 21. Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego;
 22. Elżbieta Markowska – Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 23. Jacek Naliwajek – Przedstawiciel Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;
 24. Dariusz Gobis – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 25. Dariusz Kaczmarek – Przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club;
 26. Wojciech Szczepański – Członek Zarządu Pracodawców Pomorza;
 27. Jolanta Szydłowska – Prezes Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan;
 28. Joanna Jakubowska – Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 29. Marek Olechnowicz – Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych;
 30. Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 31. Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 32. Joanna Witkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;
 33. Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej w latach 2007 – 2011;
 34. Wojciech Książek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1997 – 2001;
 35. Franciszek Potulski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2003 – 2004;
 36. prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Minister Edukacji Narodowej w latach 2000 – 2001;
 37. Jarosław Filipczak – Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza