Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego

„Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu", złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Edukacyjną ODiTK

Realizacja zadania publicznego

Ogłoszenie realizacji zadania publicznego pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu", złożonej przez Pracownię Inicjatyw Społecznych Transformatornia

Wynik konkursu na realizację zadania publicznego

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 293/139/20/20 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych".

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych".

Oferta na realizację projektu

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu pt. „Polacy nieprzeciętni – płk. Stanisław Dąbek – wystawa wirtualna", złożona przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją z siedzibą w Toruniu.

— 5 Elemente pro Seite
Zeige 1 - 5 von 16 Ergebnissen.