Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Istnieje możliwość uzyskania nagród i wyróżnień na podstawie przepisów uchwały 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. 
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4067/akt.pdf

 

Wzory wniosków określone są w Uchwale nr 899/189/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r.: 
https://www.bip.pomorskie.eu/a,64207,w-sprawie-okreslenia-regulaminu-pracy-kapituly-oceniajacej-wnioski-o-przyznanie-stypendium-sportoweg.html

 

1. Nagrody na imprezę sportową.

W tym celu prosimy o wystosowanie do Marszałka Województwa Pomorskiego pisma z prośbą o ufundowanie nagród. Do pisma konieczne jest dołączenie regulaminu imprezy, zawierającego kryteria przyznawania nagród.

2. Nagrody przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do wskazanej wyżej uchwały.

3. Nagrody przyznawane trenerom.

Wzory wniosków stanowi załącznik nr 3 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

4. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

Szczegóły dotyczące nagród i wyróżnień zostały określone w § 3-4 oraz § 10-13 uchwały 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r.