Aktualności

Trwa VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Już po raz VIII Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku realizuje ogólnopolski konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii".

VII edycja Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza” – nabór wniosków

W ostatnim czasie nauczycielom przyszło zmagać się z ogromnymi wyzwaniami: z jednej strony z realizacją kształcenia zdalnego, a z drugiej z napływem do szkół dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. Pedagodzy muszą sprostać nowym wymaganiom i realizować zadania, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Znakomitą okazją do uhonorowania ich trudu jest zgłoszenie kandydatury nauczyciela do tytułu „Nauczyciela Pomorza Roku 2022".

Gala Konkursu projektów „Razem do zawodu”

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2), będącego częścią przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Szkolnictwo zawodowe w regionie", realizowany jest konkurs „Razem do zawodu". Konkurs ten, w imieniu Województwa, realizuje Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. W tym roku odbyła się już V edycja konkursu.

Badanie ewaluacyjne projektów

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż aktualnie na ich zlecenie przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne badania ewaluacyjne wśród losowo wybranych uczestników projektów.

Nabór ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorskie wsparcie Liderów Młodzieżowych".

Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne: Rekrutacja na szkolenia żeglarskie w 2022 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne.

Konkurs „Nauczyciel Pomorza Roku2021”

Tegoroczna gala konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2021" odbyła się stacjonarnie w Sali im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 16 listopada. Marszałek Województwa Pomorskiego uhonorował nauczycieli, którzy w wyjątkowy sposób łączą w codziennej pracy z uczniami: wiedzę, doświadczenie, pasję i zaangażowanie.

Oferta kursów dla uczniów szkół zawodowych na rok szkolny 2021/2022

Propozycja kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół zawodowych – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Otwarty konkurs ofert obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2022"

Ruszyła V edycja konkursów „Razem do zawodu” dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało ogłoszonych pięć konkursów dla uczniów szkół zawodowych z obszaru województwa pomorskiego.

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych

Baner Nauczyciel Pomorza 2021

Linki zewnętrzne

Deklaracja dostępności