Aktualności

Oferta kursów dla uczniów szkół zawodowych na rok szkolny 2021/2022

Propozycja kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół zawodowych – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Otwarty konkurs ofert obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2022"

Ruszyła V edycja konkursów „Razem do zawodu” dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało ogłoszonych pięć konkursów dla uczniów szkół zawodowych z obszaru województwa pomorskiego.

Rankingi wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2021/2022

Departament Edukacji i Sportu informuje, że zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2021/2022.

Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne: Konkurs projektów uczniowskich

W ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne" zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie projektów uczniowskich w roku szkolnym 2021/2022.

Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne: Szkolenie doskonalące dla nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa

Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego na szkolenie doskonalące nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

Rusza kolejna edycja staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Prowadzimy rekrutację uczniów pomorskich szkół zawodowych do udziału w IV edycji dodatkowych staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach ww. projektu. Wymiar praktyki/stażu na jednego ucznia wynosi 150 godzin. Praktyka/staż wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu) wynosi 1000 zł.

Oferta na realizację projektu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych".

Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2022

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że 15 września 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia sportowe.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Stypendia dedykowane są wyłącznie uczniom szkoły branżowej oraz technikum.

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych

Baner Nauczyciel Pomorza 2021

Linki zewnętrzne

Deklaracja dostępności