O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Stypendia na rok szkolny 2016/2017 zostały rozdane

14 grudnia 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 odbyła się uroczysta gala, w trakcie której między innymi 415 uczniom szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przyznane zostały stypendia na rok szkolny 2016/2017. Stypendia realizowane są przez Departament Edukacji i Sportu w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017".

Podczas Konferencji Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wyróżnił 60 stypendystów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli wysokie wyniki w nauce i odnieśli inne sukcesy związane z udziałem w konkursach, olimpiadach i turniejach. Marszałek Województwa Pomorskiego skierował również wyrazy uznania do nauczycieli – opiekunów stypendystów oraz rodziców za wspieranie rozwoju talentów, kształtowanie osobowości i przygotowanie uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Stypendyści, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się szczególnymi osiągnięciami związanymi z realizacją Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia, w ramach wyróżnienia, mieli okazję uczestniczyć w tygodniowym obozie naukowym w Szklarskiej Porębie zorganizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym gościom za udział w uroczystej gali.

view szablon artykułu

Terminy

  • 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk