Aktualności

Rusza kolejna edycja staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku
Sławomir Bochniak - Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku

Prowadzimy rekrutację uczniów pomorskich szkół zawodowych do udziału w IV edycji dodatkowych staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach ww. projektu. Wymiar praktyki/stażu na jednego ucznia wynosi 150 godzin. Praktyka/staż wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu) wynosi 1000 zł.

Do staży i praktyk zawodowych będzie mogło przystąpić 500 uczniów pomorskich szkół zawodowych, którzy jeszcze nie brali udziału w tej formie wsparcia w ramach ww. projektu, w tym:

  • 300 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i
  • 200 uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Realizatorem staży/praktyk, tak jak w ubiegłych latach,  będzie instytucja wyłoniona w przetargu.
Każdy uczeń przed przystąpieniem do praktyki/stażu zostanie przeszkolony z BHP i ppoż. Ponadto na czas praktyki/stażu uczniowi zostanie zapewniona opieka pracownika zakładu oraz ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od NNW. W przypadku dojazdów uczniów do pracodawcy – zwrócony zostanie koszt biletów. Uczniowie otrzymają również odzież roboczą (stosownie do zakresu wykonywanej pracy). 

Na zgłoszenia uczniów czekamy do 30 września 2021 r. Z uwago na ograniczoną liczbę miejsc,decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawie rekrutacji uczniów na staże/praktyki zawodowe proszę kontaktować się z p. Beatą Widerą: b.widera@pomorskie.eu; tel. 58 3268421.

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. 

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)