Programy rozwoju sportu powszechnego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017”

Foto
Fot. ©Depositphotos/alexraths

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 85/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., otwartego konkursu pod nazwą „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017"

Treść uchwały 85/207/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. wraz z listą beneficjentów (będącą załącznikiem do niej) do stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

W razie pytań dotyczących wyników lub podpisywania odpowiednich umów prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 849.

Załącznik do ogłoszenia:

Uchwała Nr 85/207/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku

 

view szablon artykułu