Konkurs Nauczyciel Pomorza

Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza"

$image_alt

 

Doceniając znaczący wpływ edukacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i kluczową rolę, jaką pełnią w niej nauczyciele, Marszałek Województwa Pomorskiego podjął decyzję o organizacji konkursu, którego celem jest uhonorowanie wybitnych przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Jednym z ważniejszych wydarzeń roku będzie pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza". Przy wyborze najlepszego pedagoga będzie brana pod uwagę w szczególności umiejętność indywidualnego traktowania uczniów, dostrzegania ich zainteresowań oraz wspierania w rozwoju uzdolnień. Doceniane będą również umiejętności wychowawcze nauczycieli, przygotowujących uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wybitnych pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli komisja konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych trzech laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza roku 2016 oraz statuetkę, zaś dwaj pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas V Forum Pomorskiej Edukacji.

Formularz wniosku - Formularz wniosku – Konkurs Nauczyciel Pomorza.

Wnioski należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" oraz dokładnym adresem nadawcy, na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel. 58 344 01 68 wew. 101
lub
sekretariat@pbw.gda.pl


Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego oraz stanowiącym załącznik do niej regulaminem konkursu.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 199/122/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2016 r.
  2. Zarządzenie  Nr 6/16 Marszałka Województwa Pomorskiegoz dnia 7 marca 2016 roku.
  3. Uchwała Nr 1083/183/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Nauczyciel Pomorza"
view szablon artykułu