Aktualności

Konkursy dla uczniów szkół zawodowych

Fot. ©Depositphotos/FlashDevelop

Ogłoszono konkursy zawodowe w ramach czterech branż kluczowych

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostały ogłoszone cztery konkursy organizowane dla uczniów szkół zawodowych z obszaru województwa pomorskiego w ramach następujących branż kluczowych:

  • ICT i elektronika,
  • Transport, logistyka i motoryzacja,
  • Turystyka, sport i rekreacja,
  • Budownictwo.

Prace składane na konkurs będą przygotowywane przez zespoły złożone od 3 do 5 uczniów.

Prace należy przygotować metodą projektu edukacyjnego z tematyki dotyczącej kształcenia zawodowego w danej branży kluczowej. Liczymy na Państwa wsparcie przy zachęcaniu uczniów do wzięcia udziału w konkursach. Konkursy mają zasięg wojewódzki. Udział w konkursach jest bezpłatny.

Etapy konkursów:

  • I etap – obejmuje nadsyłanie przez organ prowadzący karty zgłoszeniowej do konkursu w terminie do 31.01.2018 - zmiana terminu - do 16.02.2018 r.
  • II etap – obejmuje nadsyłanie przez szkołę karty projektu w terminie do 02.03.2018 roku.
  • III etap – obejmie ocenę nadesłanych Kart Projektów, zawierających syntetyczny opis projektu pod względem formalnym oraz merytorycznym w terminie 05-09.03.2018 roku. Projekty, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną zakwalifikowane do IV etapu konkursu.
  • IV etap (finał) – obejmuje prezentację przez zespół projektowy projektu przed Komisją Konkursową (19, 20, 22 lub 23.03.2018 – w zależności od branży kluczowej).
  • Gala finałowa, podczas której nastąpi ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród (28.03.2018 r.).

Przypominamy, że zajęcie 1, 2, 3 miejsca lub uzyskanie wyróżnienia w ramach ww. konkursów – oprócz atrakcyjnych nagród – umożliwi uczniom ubiegającym się o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 uzyskanie dodatkowych punktów (5 pkt).

Organizatorem konkursów jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Linki do konkursów (na stronach zostały zamieszczone regulaminy konkursów wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram):

Zachęcamy do udziału w konkursach!

Konkursy zawodowe są realizowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)