Konkurs Nauczyciel Pomorza

Finaliści Konkursu “Nauczyciel Pomorza Roku 2019”

Nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/ andresr

3 października br. członkowie komisji konkursowej konkursu „Nauczyciel Pomorza" zarekomendowali Marszałkowi Województwa Pomorskiego 10 nauczycieli do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu w roku 2019. Wybrano pedagogów, którzy wykazali się szczególną umiejętnością łączenia indywidualnych pasji i aktywności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz niezwykłą aktywnością wychowawczą.

Nominowani do tytułu w kolejności alfabetycznej to:

- Agnieszka Anna Banasiak - nauczycielka historii i WOS w Szkole Podstawowej nr 1
w Gdańsku,

- Anna Borowicz - nauczycielka biologii i chemii w Szkole Podstawowej w Baninie,

- Robert Maciej Cyrta - nauczyciel historii, religii oraz wiedzy o teatrze w XX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku

- Sylwia Anna Kaszuba - nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu,

- Halina Maria Mechler - nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku,

- Seweryn Murawski - nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie,

- Małgorzata Ryś-Kiełtyka - nauczycielka historii i WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie,

- Krystyna Teresa Szczepańska - nauczycielka historii, języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie,

- Alicja Tubaja - nauczycielka biologii i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie,

- Gabriel Wołosewicz - nauczyciel chemii oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz technik organizacji reklamy w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

Spośród finalistów konkursu zostanie wyłonionych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2019", statuetkę i nagrodę pieniężną, a pozostali czterej kandydaci otrzymają wyróżnienia i również nagrody pieniężne.

Laureatów Nauczyciela Pomorza poznamy 11 października 2019 r. w czasie uroczystej gali, która odbędzie się podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji. Przewodnim tematem Forum jest „Rok Wolności i Solidarności".

view szablon artykułu