Start naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla pomorskich uczniów