Jak sztuczna inteligencja będzie wpływać na rynek pracy? Jak powinny zmieniać się szkoły zawodowe? Relacja z IX Forum Pomorskiej Edukacji „Zawodowcy Pomorza”

Jak sztuczna inteligencja będzie wpływać na rynek pracy? Jak powinny zmieniać się szkoły zawodowe? Relacja z IX Forum Pomorskiej Edukacji „Zawodowcy Pomorza”

Fot. UMWP
12.06.2024
DES UMWP
DES
UMWP
AUTOR
DES UMWP
DES
UMWP
12.06.2024

5 czerwca 2024 r. w AmberExpo w Gdańsku odbyło się IX Forum Pomorskiej Edukacji. To wyjątkowe wydarzenie, organizowane w tym roku pod hasłem „Zawodowcy Pomorza”, zgromadziło szerokie grono uczestników, w tym parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów. Tegoroczna edycja skupiła się na przyszłości kształcenia zawodowego i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny, w szczególności rozwój sztucznej inteligencji.

Forum otworzył wicemarszałek województwa pomorskiego – Leszek Bonna, który w swoim przemówieniu podkreślił kluczowe znaczenie edukacji zawodowej dla rozwoju regionalnej gospodarki. Zwrócił uwagę na potrzebę dostosowywania programów edukacyjnych do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz podkreślił rolę współpracy między szkołami a przedsiębiorcami.

– Potrzeby pracodawców i wymagania stawiane pracownikom będą się nieustannie zmieniać. W tym procesie ważną rolę odegra wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe, które powinno być adekwatne do zmieniających się potrzeb, przygotowywać uczniów na nowe wyzwania społeczno-ekonomiczne, a także pomóc w skutecznym planowaniu kariery zawodowej. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie rozwój szkolnictwa zawodowego bez silnego związku edukacji z biznesem – mówił Leszek Bonna.

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój szkolnictwa zawodowego na Pomorzu?

Forum rozpoczęło się prezentacją na temat wykorzystania środków europejskich na rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym regionie, którą przedstawił dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Adam Krawiec. W swojej prezentacji wskazał główne cele i strategie regionalnej polityki edukacyjnej na Pomorzu, kładąc szczególny nacisk na rozwój kształcenia zawodowego. Podkreślił, że kluczowe wartości takie jak dialog, odpowiedzialność, współpraca i partnerstwo stanowią fundament efektywnej edukacji. Omówił regionalne przedsięwzięcia strategiczne w zakresie edukacji zawodowej, mające na celu rozwój sieci szkół zawodowych, wskazując na istotną rolę branż kluczowych dla Pomorza, w tym energetyki, nowoczesnych technologii, transportu, logistyki, zdrowia, gospodarki morskiej i turystyki. Dyrektor Adam Krawiec zaznaczył, że aktywne zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz efektywne doradztwo zawodowe są niezbędne do przygotowania uczniów na zmieniające się wymagania rynku pracy. Wsparcie uczniów i nauczycieli, inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne wyposażenie szkół zawodowych mają kluczowe znaczenie dla przygotowania kadry odpowiadającej na potrzeby rynku pracy i wyzwań technologicznych.

Jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja na rynek pracy?

Jednym z punktów programu był wykład prof. Aleksandry Przegalińskiej z Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Harvarda, zatytułowany „Wyzwania przyszłości: jak sztuczna inteligencja będzie kształtować rynek pracy?”. Profesor Przegalińska stwierdziła, że chociaż sztuczna inteligencja jest obecnie bardzo popularna i uważana za rewolucyjne narzędzie przyszłości, nieprędko stanie się myślącą, świadomą maszyną.

– Rewolucja dotycząca sztucznej inteligencji już się dzieje i my w niej uczestniczymy – powiedziała prof. Przegalińska.

Wskazała, że przez ostatnie lata AI rozwijała się raczej w cieniu, ale teraz, dzięki narzędziom takim jak ChatGPT, zrobiło się o niej głośno.

– Teraz sztuczna inteligencja szturmem wkracza w nasze życie – dodała prof. Przegalińska.

Wskazała również na potrzebę wdrażania AI w edukacji, aby lepiej przygotować uczniów na przyszłość. Zwróciła również uwagę na konieczność uwzględnienia AI w nowej podstawie programowej.

50 Lat Dyskusji o Kompetencjach Przyszłości: Co udało się ustalić?

Dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, przedstawił fascynujące wnioski z badań nad kompetencjami przyszłości. Podkreślił, że umiejętności takie jak krytyczne myślenie, szybkie przyswajanie nowej wiedzy oraz zdolności analityczne będą kluczowe na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

– Edukacja wpływa na każdą dziedzinę naszego życia, a jej jakość ma bezpośrednie przełożenie na produktywność oraz wzrost gospodarczy – podkreślił w swojej wypowiedzi dr Gajderowicz.

Wskazał również na problem spadku wyników edukacyjnych, który jest konsekwencją zamknięcia szkół w czasie pandemii oraz umasowienia technologii cyfrowej i social mediów. Zwrócił również uwagę na potrzebę uczenia się przez całe życie, aby być gotowym na zmiany zawodowe, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji.

– Nie możemy ulegać modzie, która sugeruje, że świat diametralnie się zmienił i potrzebujemy zupełnie nowych kompetencji. Prawda jest taka, że nasze mózgi działają w ten sam sposób, co kiedyś, a kluczowe umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, głęboka wiedza w danej dziedzinie, czy umiejętność rozwiązywania problemów, pozostają niezmienne – stwierdził dr Tomasz Gajderowicz.

Ważnym punktem Forum była debata na temat wyzwań kształcenia zawodowego. Wzięli w niej udział: Jacek Tomczak – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, Leszek Waszkiewicz – starosta bytowski, Jolanta Szydłowska – prezeska Zarządu Forum Pracodawców Północy, Piotr Ciechowicz –wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza oraz Aleksandra Zimny – uczennica III klasy technik mechatronik Zespołu Szkół Mechaniczno-Logistycznych w Słupsku. Dyskusję moderowała Dorota Heiza z Instytutu Badań Edukacyjnych. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na konieczność integracji nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz potrzebę ciągłego dostosowywania programów nauczania do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Debata uwidoczniła wiele wyzwań stojących przed kształceniem zawodowym. Jednakże poprzez wspólne działania pracodawców, szkół i uczniów, możliwe jest stworzenie modelu, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy i oczekiwania młodzieży. Kluczowym wnioskiem z debaty jest potrzeba ciągłego dialogu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby kształcenie zawodowe mogło skutecznie przygotować młodych ludzi do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Atrakcją Forum była prezentacja robota typu kroczącego model Unitree Go2 przez Stowarzyszenie Robotyków SKALP. Robot ten, wyposażony w zaawansowane sensory i algorytmy sztucznej inteligencji, stanowił doskonały przykład nowoczesnych technologii, które są nośnikiem zmian w naszym społeczeństwie i gospodarce. Ponadto w foyer prezentowały się firmy z ofertą nowoczesnych rozwiązań dla edukacji z wykorzystywaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz wirtualnej rzeczywistości (VR).

IX Forum Pomorskiej Edukacji w sposób znaczący pokazało, jak ważne jest inwestowanie w kształcenie zawodowe i adaptowanie go do wyzwań przyszłości, aby zapewnić młodym ludziom kompetencje niezbędne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Wydarzeniem uroczyście zainaugurowano projekt pn. „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk