NAUCZYCIEL POMORZA
IX edycja Konkursu Nauczyciel Pomorza

IX edycja Konkursu Nauczyciel Pomorza

15.05.2024
Dorota Chądzyńska
Dorota
Chądzyńska
AUTOR
Dorota Chądzyńska
Dorota
Chądzyńska
15.05.2024

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w Konkursie Nauczyciel Pomorza. Już od 15 maja 2024 roku czekamy na zgłoszenia kandydatów.

Kryteria, które należy spełnić, by ubiegać się o tytuł Nauczyciela Pomorza zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Konkurs ma na celu zarówno uhonorowanie nauczycieli, wychowawców, pedagogów traktujących swoją pracę z dziećmi i młodzieżą holistycznie, jako spójny proces wspomagania ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, jak i promowanie ważnego społecznie zawodu nauczyciela.

Nauczycieli (kandydatów) do udziału w Konkursie może zgłosić: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Kandydatury w Konkursie oceniane są przez Komisję Konkursową, która spośród wszystkich zgłoszeń rekomenduje 10 Kandydatów do tytułu Nauczyciel Pomorza. Spośród rekomendowanych Marszałek Województwa Pomorskiego dokonuje wyboru 5 laureatów, którzy otrzymują  nagrody pieniężne. Jednemu z laureatów Marszałek Województwa Pomorskiego przyznaje tytuł Nauczyciel Pomorza oraz okolicznościową statuetkę, a czterem pozostałym równorzędne wyróżnienia.

Wnioski będą przyjmowane do 31 lipca br. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Wyłonienie finalistów nastąpi do końca września. O miejscu i terminie uroczystej gali wręczenia nagród konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego organizacją Konkursu zajmuje się Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, która przyjmuje wnioski oraz udziela wszelkich informacji na jego temat.

Wnioski należy wypełnić online, a następnie wydrukować i wysłać wraz z załącznikiem nr 1 na adres Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk) z dopiskiem Nauczyciel Pomorza w 2024 roku.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku:

mail: sekretariat@pbp.gda.pl  lub nauczyciel.pomorza@pbp.gda.pl

telefon: 58 344 01 68.

Dokumenty:

Uchwała Nr 542/452/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2023 r.

Załącznik do Uchwały Nr 542/452/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2023 r. – Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk