Konkurs „Pomorskie nakręca zawodowców”

Konkurs „Pomorskie nakręca zawodowców”

Fot. Pixabay/Dimhou
25.04.2024
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
AUTOR
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
25.04.2024

Nagraj film i weź udział w obozie edukacyjno-zawodowym! Zapraszamy uczniów branżowych szkół I stopnia lub techników pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego do udziału w konkursie pn. „Pomorskie nakręca zawodowców”, w którym nagrodą jest udział w tygodniowym obozie edukacyjno-zawodowym w terminie wakacyjnym. Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym. Wystarczy nagrać film dotyczący kierunku lub branży w której kształci się uczeń.

Krótki, trwający 2-3 minuty film, powinien zostać umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link. Tak przygotowany materiał musi również zawierać krótki opis uzasadniający wyjątkowość danego zawodu lub branży.

Obóz edukacyjno-zawodowy odbędzie się na terenie jednego z województw:

  • dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • śląskiego,
  • małopolskiego lub
  • podkarpackiego.

Dokładne miejsce obozu zostanie podane do wiadomości na początku maja.
Planowany termin obozu: 23-29 czerwca 2024 r.

Konkurs pn. Pomorskie nakręca zawodowców jest organizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Celem Konkursu jest: upowszechnienie informacji na temat wybranych zawodów lub branż wpisujących się w szczególności w kluczowe obszary gospodarki regionu, promocja i przybliżenie specyfiki kształcenia oraz wykonywania pracy w wybranych zawodach i branżach oraz zwiększenie szans na sukces uczniów w dalszej edukacji poprzez rozwijanie ich kompetencji personalnych, społecznych, zawodowych, a także wzmocnienie potencjału uczniów.

Uczestników konkursu zgłasza dyrektor szkoły w terminie do 27 maja 2024 r. za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: j.bajor@pomorskie.eu, podając:
imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, do której uczęszcza, tytuł filmu oraz link do filmu wraz z opisem.

Informacje na temat obozu edukacyjno-zawodowego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Joanna Bajor, tel. 58 32 68 742, e-mail: j.bajor@pomorskie.eu
Sylwia Demczuk, tel. 58 32 68 428, e-mail: s.demczuk@pomorskie.eu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk