Konkurs „Pomorskie Żagle Talentów” został rozstrzygnięty

Konkurs „Pomorskie Żagle Talentów” został rozstrzygnięty

Fot. ©Depositphotos/Subbotina
13.03.2024
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
13.03.2024

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny filmów wraz z opisem zgłoszonych do konkursu „Pomorskie Żagle Talentów” zorganizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, komisja przyznała tytuły laureata i wyróżnionego uczniom, którzy w swojej pracy wykazali się szczególną pomysłowością i kreatywnością w ujęciu tematu, a także troską o poprawną formę przekazu.

Informacje z wynikami konkursu zostały przesłane 13 marca 2024 roku na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym.

Nagrodą dla laureatów konkursu jest bezpłatny udział w tygodniowym edukacyjnym rejsie dalekomorskim.

Podstawowe informacje dotyczące rejsu:

  1. Wykonawca: Pomorski Związek Żeglarski;
  2. Termin rejsu: 30.03-06.04.2024 r.
  3. Inauguracyjna odprawa uczestników: Sala Polskie Niebo przy ul. Augustyńskiego 1, 29.03.2024 r. godz. 9:00 (obecność obowiązkowa). Wyjazd autokarem z Gdańska do Włoch: 29.03.2024, godz. 9:30/10:00 (po inauguracji), natomiast powrót z Włoch do Gdańska 7.04.2024 r.;
  4. Akwen, po którym odbywać się będzie rejs: Basen Morza Śródziemnego (port zaokrętowania: Imperium, port wyokrętowania: Genua);
  5. Liczba uczestników: 40 osób – 36 uczniów szkoły ponadpodstawowej (laureaci konkursu „Pomorskie Żagle Talentów”) i 4 nauczycieli.

Zgodnie z punktem 6 i 7 regulaminu laureaci zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie. Proszę o przesłanie skanu dokumentów e-mailem na adres: zdolnizpomorza@pomorskie.eu oraz dostarczenie oryginału dokumentów osobiście lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Pomorskie Żagle Talentów” w terminie do 22 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk