DIALOG EDUKACYJNY
Pomorska Rada Oświatowa debatowała nad kierunkami zmian w oświacie

Pomorska Rada Oświatowa debatowała nad kierunkami zmian w oświacie

FOT. KAROL STAŃCZAK
12.03.2024
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
12.03.2024

11 marca 2024 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku, odbyło się 17. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej, w której – na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka – uczestniczyła również Barbara Nowacka, Ministra Edukacji.

Powołana przez Sejmik Województwa Pomorskiego Pomorska Rada Oświatowa do niedawna była jedynym w kraju społecznym organem w systemie oświaty o zasięgu regionalnym i stanowi ważny element procesu uspołeczniania edukacji w województwie pomorskim.

W pracach Rady aktywnie uczestniczą przedstawiciele środowiska oświatowego i akademickiego, samorządowcy, pracodawcy, rodzice oraz przedstawiciele organizacji społecznych i mediów. Częstymi uczestnikami debat i dyskusji podczas obrad Rady są także uczniowie.

Powołanie Rady umożliwiło pomorskiemu środowisku demokratyczny udział w kształtowaniu regionalnej polityki oświatowej.

Za swe podstawowe zadanie Rada przyjęła rozpoznawanie potrzeb oświatowych na obszarze województwa pomorskiego i nakreślanie sposobów ich zaspokajania.

Kwestie, jakie w swojej blisko dziesięcioletniej pracy podjęła Rada, to m.in.:

  • kondycja zawodowa pomorskiego nauczyciela,
  • edukacja obywatelska i samorządność uczniowska,
  • sytuacja kadrowa w oświacie i prestiż zawodu nauczyciela,
  • wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  • uczeń i nauczyciel w doświadczeniu migracji,
  • szkoła wobec kryzysu uchodźczego.
  • edukacja morska.

Głos członków Pomorskiej Rady Oświatowej wpłynął znacząco na decyzje związane między innymi z ukierunkowaniem interwencji w obszarze edukacji w ramach środków unijnych będących w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego.

17. posiedzenie Pomorskiej Rady miało charakter otwartej debaty nad oczekiwanymi i planowanymi kierunkami zmian w polskiej oświacie. Do udziału w posiedzeniu zaproszenie otrzymali samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, pracodawcy, rodzice, uczniowie oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

Jak wielkie nadzieje z tym spotkaniem wiąże pomorskie środowisko oświatowe, świadczy najlepiej liczba uczestników tego wydarzenia – w spotkaniu uczestniczyło ponad 750 osób z całego województwa.

Fot. Karol Stańczak

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk