WSPÓŁPRACA Z NGO
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024” oraz  „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2024”

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024” oraz „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2024”

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 50/514/24 z dnia 16 stycznia 2024 roku otwartych konkursów ofert: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024” oraz „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2024”

Lista beneficjentów, będąca załącznikiem do uchwały nr 50/514/24, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących konkursów lub podpisywania umów, prosimy o kontakt:

Paweł Jęcek, tel. 58 32 68 883 p.jecek@pomorskie.eu

Lista beneficjentów - do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk