STYPENDIA SPORTOWE
Przyznano Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024

Przyznano Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 15/512/24 z dnia 9 stycznia 2024 roku, rozstrzygnął o przyznaniu stypendiów sportowych na okres od 1 lutego do 30 listopada 2024 roku.

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy tj. od dnia 1 lutego do 30 listopada 2024 roku. W kategorii młodzieżowca stypendium wynosi 1 100 zł miesięcznie, w kategorii juniora 700 zł miesięcznie a w kategorii juniora młodszego 500 zł miesięcznie. W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego. Szczegółowe warunki realizacji stypendiów określą umowy zawarte przez Województwo ze stypendystami oraz z klubem sportowym, którego stypendysta jest członkiem, Pomorską Federacją Sportu lub związkami sportowymi za pośrednictwem których stypendia będą wypłacane.

W załączeniu zestawienie przyznanych na 2024 rok stypendiów, które jest załącznikiem do uchwały nr 15/512/24

Zestawienie przyznanych na 2024 rok stypendiów sportowych
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk