NAUCZYCIEL POMORZA
Rusza VIII edycja Konkursu Nauczyciel Pomorza – zapraszamy do składania wniosków

Rusza VIII edycja Konkursu Nauczyciel Pomorza – zapraszamy do składania wniosków

PBP w Gdańsku
25.05.2023
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna
w Gdańsku
AUTOR
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna
w Gdańsku
25.05.2023

Praca nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle ważną rolę, bo to od niej zależy właściwe przygotowanie młodego pokolenia do przyjęcia odpowiedzialności za dalszy rozwój społeczeństwa, w którym żyjemy. To dzięki nauczycielom, dzięki ich codziennemu zaangażowaniu w rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i ich dbałości o rozwój młodzieńczych pasji stajemy się w pełni uczestnikami życia społecznego.

Marszałek Województwa Pomorskiego, chcąc dać wyraz szczególnego uznania, a także dla podkreślenia należnego prestiżu zawodu nauczyciela, od 2016 r. organizuje Konkurs „Nauczyciel Pomorza”. To dzięki temu co roku mamy możliwość poznania, doceniania i promowania osiągnięć tak wielu nauczycieli z pasją i zaangażowaniem oddanych swej pracy.

Już po raz ósmy zapraszamy do zgłaszania kandydatur nauczycieli w Konkursie „Nauczyciel Pomorza”.

Do udziału w Konkursie można zgłaszać nauczycieli, którzy z zaangażowaniem realizują swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze, którzy wspierają innych pedagogów, a także angażują się i aktywnie działają na rzecz środowiska lokalnego.

Kandydatów do Konkursu może zgłosić: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Spośród zgłoszonych kandydatów wyłonionych zostanie 10 finalistów, a spośród nich 5 laureatów. Jeden z laureatów otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza roku 2023 oraz statuetkę, a pozostali wyróżnienia. Laureaci otrzymają także nagrody pieniężne.

Wniosek należy wypełnić online, a następnie wydrukować i wysłać wraz z załącznikiem nr 1 na adres Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk) z dopiskiem Nauczyciel Pomorza 2023.

Wnioski należy składać od 29 maja do 31 lipca br., o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Wyłonienie finalistów nastąpi do końca września. Uroczysta gala wręczenia nagród konkursowych odbędzie się 14 października 2023 r. (sobota).

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku:

telefon: 58 344 01 68
e-mail: sekretariat@pbp.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbp.gda.pl

Dokumenty:

Uchwała Nr 542/452/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2023 r.

Załącznik do Uchwały Nr 542/452/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2023 r. – Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk