WSPÓŁPRACA Z NGO
Olimpiada Solidarności - plakat

Trwa IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

05.04.2023
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
05.04.2023

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” realizowany jest od dziewięciu lat jako ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności oraz tożsamości regionalnej i lokalnej, a także doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej. Ukierunkowanie tematyczne konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku, a współorganizatorem – Województwo Pomorskie.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Cieszy się dużym zainteresowaniem szkół i uczniów w całej Polsce – corocznie uczestniczy w nim od 3000 do 4000 uczniów z ok. 600 szkół. W województwie pomorskim, w bieżącym roku szkolnym, do udziału w konkursie zgłosiło się 48 szkół, z których do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 63 pomorskich uczniów.

Wizyta studyjna, organizowana corocznie w Gdańsku dla laureatów etapów wojewódzkich konkursu oraz nauczycieli-opiekunów, stanowi ważny element między etapem wojewódzkim a ogólnopolskim konkursu. W 2023 roku odbędzie się w terminie 17–20 kwietnia. Celem tej wizyty jest przygotowanie jej uczestników do etapu finałowego. Umożliwia ona również uczestnikom udział w wycieczce edukacyjnej poświęconej historii Polski lat 1970–1990, a także rozwój kreatywności i umiejętności w obszarze wystąpień publicznych oraz dziennikarstwa.

Eliminacje ogólnopolskie i finał konkursu corocznie odbywają się w innym województwie. W tym roku odbędą się w województwie pomorskim – w Gdyni, w terminie 5–7 czerwca. W finale uczestniczyć będzie 48 laureatów etapów wojewódzkich konkursu, nauczyciele-opiekunowie, a także przedstawiciele szkół, samorządów wojewódzkich oraz partnerów regionalnych konkursu.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Olimpiady Solidarności.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk