WSPÓŁPRACA Z NGO
Student piszący notatki - Stock photo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie edukacji

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
27.02.2023
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
27.02.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”.

Uwaga!
Uchwałą ZWP nr 281/437/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 marca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”

Termin naboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację został wydłużony do 20 marca 2023 r.

Celem Zadania jest:

1) rozwój kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich młodzieży;

2) zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej;

3) budowanie regionalnej wspólnoty, dla której wartość stanowi różnorodność kulturowa; bogate dziedzictwo oraz tradycje morskie i solidarnościowe;

4) nabycie przez młodzież wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji, moderowania i udziału w debatach.

Nabór ofert trwa od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały nr 178/430/23 ZWP z 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży” – do pobrania w Załącznikach do ogłoszenia w systemie Witkac oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/a,68578,ogloszenie-1123.html

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk