Zdjęcia łódki

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne: Konkurs dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych

UMWP
27.01.2023
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
AUTOR
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
27.01.2023

W ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne" zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Po Morskie Żagle Wiedzy.


Aktualizacja z dnia 13 marca 2023 r.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny filmów wraz z opisem zgłoszonych do Konkursu „Po Morskie Żagle Wiedzy” zorganizowanego w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, Komisja przyznała tytuły laureatów i wyróżnionych w Konkursie. Poniżej publikujemy listę laureatów i wyróżnionych:

Lista laureatów i wyróżnionych w Konkursie Po Morskie Żagle Wiedzy

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Aktualizacja z dnia 20 lutego 2023 r.

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi problemami technicznymi przy publikacji filmów, termin zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy został przedłużony do 27 lutego 2023 r.

W związku z powyższym ocena filmów wraz z opisem przez Komisję Konkursową nastąpi do 8 marca 2023 r., a ogłoszenie wyników oraz rozpoczęcie rekrutacji na rejs do 13 marca 2023 r.


Aktualizacja z dnia 15 lutego 2023 r.

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu:

 • wyłącznie laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie są zobowiązani do dostarczenia dokumentów uczestnika projektu do 17 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego);
 • ostateczna data gali finałowej zostanie podana w terminie późniejszym.

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, którzy do 20 lutego 2023 r. ukończą 15 lat.

Do udziału w Konkursie można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu prezentującego morskie i żeglarskie walory województwa pomorskiego wraz z opisem, przy czym:

 1. film:
  1. będzie odnosił się do jednego z następujących obszarów tematycznych:
   • aktywności wodne na różnych akwenach (żeglarstwo i inne sporty wodne);
   • jednostki pływające i infrastruktura (np. jachty, żaglowce, statki rybackie, porty, mariny, przystanie, itp.);
   • zawody związane z morzem, gospodarką rzeczną i jeziorami (np. kapitan, bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski, itp.);
   • ludzie morza – ich pasje i dokonania;
   • kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, bursztyn, szanty i pieśni morskie;
  2. będzie trwał: od 1,5 do 2 minut;
  3. zostanie umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link;
 2. opis:
  1. będzie uzasadniał wybór obszaru tematycznego;
  2. będzie liczył maksymalnie 800 znaków ze spacjami.

Nagrodą w Konkursie jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim organizowanym w ramach Projektu w kwietniu 2023 roku. Udział w rejsie wymaga od uczestnika posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez elektroniczny formularz w terminie do 20 lutego 2023 r.
Do wypełnienia elektronicznego formularza potrzebne będą następujące informacje:

 1. imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe uczestnika Konkursu;
 2. nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu;
 3. wybrany obszar tematyczny;
 4. link do filmu;
 5. opis.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/998193?newtest=Y&lang=pl 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie dokumentów uczestnika projektu oraz oświadczenia dotyczącego zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu wraz z opisem zgłoszonych w Konkursie do 20 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie zobowiązani są do złożenia dokumentów uczestnika projektu do 17 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
„Po Morskie Żagle Wiedzy”

Załączniki:

  1. regulamin konkursu „Po Morskie Żagle Wiedzy” w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne,
  2. dokumenty wymagane do udziału w Konkursie, w tym:
   • oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
   • oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
   • zakres danych uczestnika projektu,
   • deklaracja udziału w projekcie,
   • oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Informacji na temat konkursu projektów uczniowskich udziela:

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk