WSPÓŁPRACA Z NGO
Maraton - Stock Photo

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”

Celem realizacji konkursu jest wspieranie i propagowanie realizacji programów, inicjatyw i innych działań aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie sportu powszechnego, w szczególności jako elementu tworzenia wspólnot i społeczności lokalnych, w tym również poprzez realizację dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych jako operatorów wojewódzkich celem realizacji wskazanych niżej zadań:

Zadanie 1.: Program dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pod nazwą „Umiem Pływać”

Zadanie 2.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa na wsi i w małych miastach

Zadanie 3.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym

Zadanie 4.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie akademickim

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, tel. (58) 32 68 883, p.jecek@pomorskie.eu

Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk