WSPÓŁPRACA Z NGO
Zawodniczka w dyscyplinie sportowej skok o tyczce na tle nieba

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2023”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2023”

Celem konkursu jest upowszechnianie sportu poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu ponadlokalnym w tym międzynarodowym.

W przypadku, gdy zadanie obejmuje realizację pojedynczej imprezy sportowej dotacja na wsparcie takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 zł. W przypadku, gdy zadanie obejmuje realizację cyklu co najmniej 5 imprez sportowych dotacja na wsparcie takiego zadania nie może przekroczyć 20 000 zł

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, tel. (58) 32 68 883, p.jecek@pomorskie.eu

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2023”
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk