WSPÓŁPRACA Z NGO
Olimpiada Solidarności - plakat

Trwa VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

16.05.2022
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
16.05.2022

Już po raz VIII Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku realizuje ogólnopolski konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii".

Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.

Ukierunkowanie tematyczne Konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Do udziału w VIII edycji Olimpiady Solidarności zgłosiło się 39 szkół z województwa pomorskiego, z których do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 56 uczniów. Finał konkursu odbędzie się w dniach 6-8 czerwca br. w Łodzi. Uczestniczyć w nim będzie również trzyosobowy zespół laureatów z województwa pomorskiego.

Atrakcją między etapem wojewódzkim a ogólnopolskim jest wizyta studyjna, organizowana corocznie w Gdańsku. Stanowi ona formę integracji uczestników Konkursu i jest okazją do udziału w wycieczce edukacyjnej poświęconej historii Polski lat 1970-1990, a także rozwoju umiejętności w obszarze wystąpień publicznych, dziennikarstwa czy kreatywności. W wizycie studyjnej biorą udział laureaci etapów wojewódzkich Konkursu z całej Polski – po trzech laureatów z każdego województwa wraz z nauczycielem – opiekunem.

Tegoroczna Wizyta studyjna odbyła się w dniach 25-28 kwietnia 2022 r. Jej współorganizatorem było Województwa Pomorskie.

Z dokumentacją fotograficzną dotyczącą przebiegu Wizyty studyjnej można zapoznać się na stronie Fundacji Centrum Solidarności – https://olimpiadasolidarnosci.pl/olgallery/wizyta-studyjna-viii-edycja/.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji Centrum Solidarności – https://olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci/.

Cele Konkursu „Olimpiada Solidarności” wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2030, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Otwarta wspólnota regionalna), a także w cele Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego (Cel szczegółowy 2. Kapitał społeczny).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk