SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Stock Photo - studenci

Gala Konkursu projektów „Razem do zawodu”

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
07.04.2022
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
AUTOR
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
07.04.2022

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2), będącego częścią przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Szkolnictwo zawodowe w regionie", realizowany jest konkurs „Razem do zawodu". Konkurs ten, w imieniu Województwa, realizuje Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. W tym roku odbyła się już V edycja konkursu.

Celem konkursu „Razem do zawodu” jest zainspirowanie uczniów szkół zawodowych do podjęcia pracy zespołowej metodą projektu edukacyjnego nad wspólnym przedsięwzięciem, w którym wykorzystana zostanie wiedza oraz umiejętności nabywane w trakcie nauki w kształceniu zawodowym. Jednocześnie konkurs ten ma przyczynić się do podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego i zachęcenia uczniów szkół podstawowych do podejmowania dalszej nauki właśnie w szkołach zawodowych.

W tym roku Konkurs organizowany jest w następujących branżach kluczowych dla rozwoju Pomorza:

1) ICT i elektronika,

2) Transport, logistyka i motoryzacja oraz Przemysł morski,

3) Turystyka, sport i rekreacja oraz Przemysł spożywczy,

4) Budownictwo, Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka,

5) Chemia lekka i Środowisko.

Termin przesyłania Kart zgłoszeniowych do Konkursu upłynął 29 listopada 2021 r. Udział w Konkursie zgłosiło 83 zespoły projektowe. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji 46 projektów zostało zakwalifikowanych do etapu prezentacji przed komisją konkursową, w skład której wchodzą reprezentujący poszczególne branże przedstawiciele przedsiębiorców, szkół wyższych, a także przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W tym roku, ze względu na stan epidemii, prezentacje prac konkursowych przeprowadzane były zdalnie za pomocą platformy do webinarów i wideokonferencji.

Zespoły projektowe liczą od 3 do 5 uczniów. Każdy z uczniów wchodzący w skład nagrodzonego zespołu otrzyma bon finansowy w wysokości:

  • za zajęcie 1. miejsca – 500 zł,
  • za zajęcie 2. miejsca – 300 zł,
  • za zajęcie 3. miejsca – 200 zł,
  • za uzyskanie wyróżnienia – 100 zł.

Gala Finałowa, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu udostępniona zostanie 8 kwietnia br.
o godzinie 13:00 w mediach społecznościowych.

Projekty zgłaszane na konkurs prezentują wysoki poziom merytoryczny, cechują się kreatywnością i innowacyjnością oraz dużym zaangażowaniem członków zespołów projektowych.

W ubiegłych latach wśród nagrodzonych prac znalazły się m.in.:

  • w branży ICT i elektronika – „Future Body Reneval”– projekt zaprezentował model łóżka rehabilitacyjnego łączącego w sobie funkcję pięciu łóżek w jednym;
  • w branży Budownictwo, Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka– „SMART URBS, CIVITAS” – tematem pracy konkursowej było wykonanie koncepcji „sprytnego miasta” skupiającego się przede wszystkim na aspekcie środowiskowym oraz elektromobilności;
  • w branżyChemia lekka i Środowisko– „Lecznica na kółkach” – celem projektu było utworzenie wszechstronnego mobilnego gabinetu weterynaryjnego”;
  • w branży Transport, logistyka i motoryzacja oraz Przemysł morski – „Statek – „Prom pasażersko – samochodowo – kolejowy” z napędem pneumatycznym (na sprężone powietrze)” – przedmiotem projektu był model statku wykonany z włókna szklanego z silnikiem pneumatycznym;
  • w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz Przemysł spożywczy – „Każdy dzień jest podróżą przez historię” – projekt polegał na wypromowaniu i przedstawieniu historii Słupska i okolic w formie filmu.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk