PROJEKT STYPENDIALNY
Student piszący notatki - Stock photo

Badanie ewaluacyjne projektów

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
30.03.2022
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
30.03.2022

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż aktualnie na ich zlecenie przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne badania ewaluacyjne wśród losowo wybranych uczestników projektów.

Opinia uczestników jest bardzo ważna, gdyż pozwoli IZ w przyszłości lepiej dostosować ofertę wsparcia. Jednocześnie IZ zapewnia o pełnej anonimowości – wyniki badań prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych wykresów i zestawień. W przypadku kontaktu z firmą przeprowadzającej badanie, każdorazowo wysyłane są listy polecające od Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk