WSPÓŁPRACA Z NGO
Uścisk dłoni - biznes - Stock Photo

Nabór ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Fot. ©Depositphotos/ depositedhar
03.02.2022
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
03.02.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorskie wsparcie Liderów Młodzieżowych".

Nabór wniosków od 4 lutego do 28 lutego 2022 r.

Link do Ogłoszenia – https://bip.pomorskie.eu/a,66626,ogloszenie-1222.html

 

Aktualizacja 15 marca 2022 r.

Konkurs został unieważniony Uchwałą Nr 246/335/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 roku. W terminie składania ofert do Departamentu Edukacji i Sportu wpłynęła jedna oferta realizacji zadania publicznego, która nie spełniła wszystkich wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk