Koszykarze - Stock Photo

Otwarty konkurs ofert obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Fot. ©Depositphotos/alexraths
05.12.2021
Paweł Jęcek
Paweł
Jęcek
AUTOR
Paweł Jęcek
Paweł
Jęcek
05.12.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2022"

Celem konkursu jest upowszechnianie sportu poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu ponadlokalnym w tym międzynarodowym. Dotacja na wsparcie organizacji danej imprezy sportowej nie może przekroczyć 10 000 zł.

Oferty należy tworzyć wyłącznie za pośrednictwem platformy witkac.pl.

Oferty należy składać w formie papierowej, po prawidłowym jej utworzeniu w systemie witkac.pl. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, tel. (58) 32 68 883, p.jecek@pomorskie.eu

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk