SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Młodzi ludzie skaczący na polanie - Stock Photo

Ruszyła V edycja konkursów „Razem do zawodu” dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

Fot. ©Depositphotos/ mandygodbehear
16.11.2021
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
AUTOR
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
16.11.2021

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało ogłoszonych pięć konkursów dla uczniów szkół zawodowych z obszaru województwa pomorskiego.

Konkurs zawodowy jest szansą na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy dla jego uczestników, a także umożliwia zaprezentowanie talentów i predyspozycji zawodowych młodych Pomorzan.

Prace konkursowe wykonywane są w metodą projektu edukacyjnego przy wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Dodatkowo konkursy przyczyniają się do podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego
i zachęcenia uczniów szkół podstawowych do podejmowania dalszej nauki właśnie w tego typu szkołach.

Zespoły złożone z 3-5 uczniów mogą przygotowywać prace związane z jedną
z branż kluczowych dla rozwoju regionu:

  • ICT i elektronika,
  • Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski,
  • Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy,
  • Budownictwo, Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka,
  • Chemia lekka i Środowisko.

Zajęcie 1, 2, 3 miejsca lub uzyskanie wyróżnienia w ramach ww. konkursów – oprócz nagród w postaci bonów finansowych przeznaczonych na zakup pomocy edukacyjnych – daje możliwość zyskania przez uczniów ubiegających się
o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” na rok szkolny 2021/2022 dodatkowych punktów (5 pkt).

Termin zgłoszeń zespołów projektowych przez organy prowadzące szkoły
i placówki systemu oświaty upływa 29 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy poszczególnych konkursów znajdują się na stronie internetowej organizatora konkursów – Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza: LINK

Zachęcamy do udziału w konkursach!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk