SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Sławomir Bochniak - Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku

Rusza kolejna edycja staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Sławomir Bochniak - Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku
16.09.2021
Beata Widera
Beata
Widera
AUTOR
Beata Widera
Beata
Widera
16.09.2021

Prowadzimy rekrutację uczniów pomorskich szkół zawodowych do udziału w IV edycji dodatkowych staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach ww. projektu. Wymiar praktyki/stażu na jednego ucznia wynosi 150 godzin. Praktyka/staż wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu) wynosi 1000 zł.

Do staży i praktyk zawodowych będzie mogło przystąpić 500 uczniów pomorskich szkół zawodowych, którzy jeszcze nie brali udziału w tej formie wsparcia w ramach ww. projektu, w tym:

  • 300 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i
  • 200 uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Realizatorem staży/praktyk, tak jak w ubiegłych latach, będzie instytucja wyłoniona w przetargu.
Każdy uczeń przed przystąpieniem do praktyki/stażu zostanie przeszkolony z BHP i ppoż. Ponadto na czas praktyki/stażu uczniowi zostanie zapewniona opieka pracownika zakładu oraz ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od NNW. W przypadku dojazdów uczniów do pracodawcy – zwrócony zostanie koszt biletów. Uczniowie otrzymają również odzież roboczą (stosownie do zakresu wykonywanej pracy).

Na zgłoszenia uczniów czekamy do 30 września 2021 r. Z uwago na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawie rekrutacji uczniów na staże/praktyki zawodowe proszę kontaktować się z p. Beatą Widerą: b.widera@pomorskie.eu; tel. 58 3268421.

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk