WSPÓŁPRACA Z NGO
Student piszący notatki - Stock photo

Oferta na realizację projektu

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
14.09.2021
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
14.09.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych".

Nabór ofert trwa od 15.09.2021 r. do 06.10.2021 r.

Z warunkami konkursu można zapoznać się na stronie BIP UMWP – https://bip.pomorskie.eu/a,65959,ogloszenie-6721.html

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk