PRZEDSIĘWZIĘCIE STRATEGICZNE
Gala Konkursu projektów „Razem do zawodu”

Gala Konkursu projektów „Razem do zawodu”

Fot. ©Depositphotos/Wavebreakmedia
31.03.2021
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
AUTOR
Anna Kałuża
Anna
Kałuża
31.03.2021

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2), będącego częścią przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie", realizowany jest konkurs „Razem do zawodu". Konkurs ten, w imieniu Województwa, realizuje Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. W tym roku odbyła się już IV edycja konkursu.

Celem konkursu „Razem do zawodu” jest zainspirowanie uczniów szkół zawodowych do podjęcia pracy zespołowej metodą projektu edukacyjnego nad wspólnym przedsięwzięciem, w którym wykorzystana zostanie wiedza oraz umiejętności nabywane w trakcie nauki w kształceniu zawodowym. Jednocześnie konkurs ten ma przyczynić się do podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego i zachęcenia uczniów szkół podstawowych do podejmowania dalszej nauki właśnie w szkołach zawodowych.

W tym roku Konkurs organizowany jest w następujących branżach kluczowych dla rozwoju Pomorza:

 1. ICT i elektronika,
 2. Transport, logistyka i motoryzacja oraz Przemysł morski,
 3. Turystyka, sport i rekreacja oraz Przemysł spożywczy,
 4. Budownictwo, Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka,
 5. Chemia lekka i Środowisko.

Termin przesyłania Kart zgłoszeniowych do Konkursu upłynął 26 października 2020 r. Udział w Konkursie zgłosiło 56 zespołów projektowych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji 46 projektów zostało zakwalifikowanych do etapu prezentacji przed komisją konkursową, w skład której wchodzą reprezentujący poszczególne branże przedstawiciele przedsiębiorców, szkół wyższych, a także przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W tym roku, ze względu na stan epidemii, prezentacje prac konkursowych przeprowadzane były zdalnie za pomocą platformy do webinarów i wideokonferencji.

Zespoły projektowe liczą od 3 do 5 uczniów. Każdy z uczniów wchodzący w skład nagrodzonego zespołu otrzyma bon finansowy w wysokości:

 • za zajęcie 1. miejsca – 500 zł,
 • za zajęcie 2. miejsca – 300 zł,
 • za zajęcie 3. miejsca – 200 zł,
 • za uzyskanie wyróżnienia – 100 zł.

Gala Finałowa, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu udostępniona zostanie 31 marca br.
o godzinie 12:00 w serwisie internetowym YouTube.

Projekty zgłaszane na konkurs prezentują wysoki poziom merytoryczny, cechują się kreatywnością i innowacyjnością oraz dużym zaangażowaniem członków zespołów projektowych.

W ubiegłych latach wśród nagrodzonych prac znalazły się m.in.:

 • w branży ICT i elektronika – „Bioniczna rękawica z wizualizacją dłoni w środowisku unity”– projekt zaprezentował bioniczną rękawicę, która ma za zadanie dostarczać informacji o położeniu dłoni w przestrzeni, kącie zgięcia każdego stawu palców oraz nadgarstka;
 • w branży Budownictwo, Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka– „Zielone drzwi” – projekt przedstawiał zalety drzwi wykonanych z materiałów ekologicznych;
 • w branży Chemia lekka i Środowisko– „Woda z paneli” – celem projektu było opracowanie sposobu pozyskania i wykorzystywania wody z powierzchni paneli oraz polepszenie sprawności i efektywności farm fotowoltaicznych;
 • w branży Transport, logistyka i motoryzacja oraz Przemysł morski – „Kontenerowiec z napędem elektrycznym (wspomagany napędem wodorowym i zasilaniem na słoną wodę” – przedmiotem projektu był model statku wykonany z włókna szklanego, napędzanego silnikiem elektrycznym wspomaganym przez dodatkowe źródła energii odnawialnej;
 • w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz Przemysł spożywczy – „Słupsk – Mały Paryż” – projekt polegał na przedstawieniu miasta z wykorzystaniem motywów z bajek Disneya, dzięki czemu najmłodsi mogli zainteresować się poznawaniem zabytków, muzyki i kultury Słupska.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk