WSPÓŁPRACA Z NGO
Uścisk dłoni - biznes - Stock Photo

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego

Fot. ©Depositphotos/ depositedhar
03.02.2021
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
03.02.2021

„Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu", złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Edukacyjną ODiTK.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym
  3. Formularz uwag

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk