PROGRAM DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
Stock Photo - studenci

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2019/2020 przyznane

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
18.11.2020
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
18.11.2020

17 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1061/199/20 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego w terminie 7 dni od udostępnienia imiennej listy, Stypendysta zobowiązany jest do złożenia Formularza danych Uprawnionego (załącznik).

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub za pośrednictwem poczty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do 27 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Uchwała wraz z załącznikiem (Listą Uprawnionych) została opublikowana w BIP: https://www.bip.pomorskie.eu/a,64404,ogloszenie-8220.html

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk