NAUCZYCIEL POMORZA
Nauczyciel Pomorza 2017 - wręczenie nagród

V edycja Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza”

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska UMWP
25.05.2020
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Gdańsku
AUTOR
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Gdańsku
25.05.2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego Konkursu „Nauczyciel Pomorza".

Do konkursu można zgłaszać kandydatury nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu, tak jak poprzednie, umożliwi poznanie niezwykłych osobowości wybitnych pedagogów.

Wyzwania, wymagania i oczekiwania, z jakimi przyszło się zmierzyć nauczycielom i dyrektorom szkół, a także uczniom i ich rodzicom w ostatnim czasie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzeniem w szkołach i placówkach kształcenia zdolnego, nie znajdują precedensu w historii polskiej szkoły po roku 1989. Przeżywamy okres wielkiej próby odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za rozwój i kondycję młodych Pomorzan. Dlatego na szczególne docenienie zasługują nauczyciele i wychowawcy, którzy w tym trudnym okresie wyróżniają się swoim niezwykłym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, potrafią dostrzec i rozwinąć zainteresowania uczniów i wspomóc ich w trudnościach. Takich pedagogów jest w województwie pomorskim wielu, często pracują w małych miejscowościach i znani są tylko w swoim środowisku lokalnym. Warto, by o ich sukcesach, nowatorskich metodach pedagogicznych i sposobach budowania więzi społecznych dowiedzieli się inni.
Dla nich właśnie, już po raz piąty pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego, organizowany jest Konkurs „Nauczyciel Pomorza”.

Komisja Konkursowa wybierze 10 kandydatów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza” i statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może również rekomendować Marszałkowi Województwa Pomorskiego kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w określonym obszarze działalności edukacyjnej. Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni otrzymują nagrody pieniężne.

Zgłoszenia kandydatów do końca czerwca 2020 r.
Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;
e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl.

Kryteria.
Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje, jak i budowania zespołu klasowego, wspólnego rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. Do tytułu „Nauczyciel Pomorza” nominowani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi autorytetami i mentorami, przyjaźnie towarzyszącymi im w rozwoju intelektualnym i społecznym, przygotowujący młodych Pomorzan do aktywności w życiu społecznym.

Zgłoszenia nauczycieli, procedury konkursowe.
Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej; rada szkoły lub placówki; rada rodziców; samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Natomiast wnioski nauczycieli będących dyrektorami składa organ prowadzący placówkę.

Terminy.
Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować i przesłać na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Grupę finalistów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Nauczyciel Pomorza 2020 roku”.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk