Nauczyciele - Stock Photo

Szkolenie dotyczące pracy z uczniem zdolnym dla nauczycieli – opiekunów stypendystów

Fot. ©Depositphotos/yanlev
01.07.2019
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
01.07.2019

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotował ofertę szkoleniową dotycząca pracy z uczniem zdolnym dla nauczycieli - opiekunów stypendystów w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019".

Kurs odbędzie się w wymiarze 30 godzin szkoleniowych, w tym 12 godzin szkoleniowych w części teoretycznej oraz 18 godzin szkoleniowych w części praktycznej.

Termin: od 19 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r.

Miejsce: Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5, 80-454 Gdańsk

Link do rejestracji: https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/survey/index/sid/275665/newtest/Y/lang/pl

Termin rejestracji: do 5 sierpnia 2019 r., godz. 15:00

Kurs jest bezpłatny, w tym zapewniony zostanie wyżywienie, a każdy z uczestników kursu otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych. Dla nauczycieli niezamieszkałych w Gdańsku organizator gwarantuje nocleg.

Rejestracja na kurs odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego udostępnionego na stronie Departamentu Edukacji i Sportu.

Zagadnienia kursu:

1. skuteczne i nowoczesne nauczanie:

 • nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi,
 • wizualizacja w procesie nauczania i uczenia się,
 • indywidualizacja i personalizacja w procesu nauczania i uczenia się,
 • strategie nauczania i uczenia się,
 • autonomia ucznia a autorytet nauczyciela z perspektywy pedagogiki twórczości,
 • modele refleksyjnego uczenia się. Metodyka refleksyjnej praktyki – nauczyciel badacz,
 • dialog. Relacje i komunikacja. Jak efektywnie ze sobą rozmawiać?
 • różnice indywidualne w stylach uczenia się i myślenia,

2. skuteczny nauczyciel:

 • kompetencje kluczowe – kluczowe narzędzia w pracy nauczyciela,
 • aktywizujące metody pracy z uczniem zdolnym z uwzględnieniem narzędzi,
 • multimedialnych i informatycznych,
 • uważność – „być tu i teraz”,
 • moc pytań – myślenie pytaniami,
 • autoewaluacja i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w pracy z uczniem zdolnym,

3. talenty i mocne strony:

 • koncepcje psychologii pozytywnej – twórczość jako źródło szczęścia,
 • cechy osobowości, cnoty i siły charakteru,
 • odkrywanie talentów – diagnozowanie potrzeb i predyspozycji ucznia zdolnego,
 • autorefleksja i samoocena,

4. rozwój osobisty:

 • inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze,
 • pasja i motywacja,
 • zarządzanie potencjałem i zasobami osobistymi,
 • radzenie sobie ze stresem/porażką/perfekcjonizmem,
 • dialog motywacyjny,
 • tutoring, coaching, mentoring.

W przypadku pytań dotyczących kursu proszę o kontakt z następującymi osobami:

Kamila Kargulewicz – 58 32 68 813,

Piotr Celmer – 58 32 68 425

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie organizowanym w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019″, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Liczba miejsc ograniczona.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk