WSPÓŁPRACA Z NGO
VI edycja Olimpiady Solidarności

VI edycja Olimpiady Solidarności

09.05.2019
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
09.05.2019

Trwa VI edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. „Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii". Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.

Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.

Ponadto ukierunkowanie tematyczne Konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

W VI edycji konkursu wzięli udział uczniowie 55 szkół z województwa pomorskiego.

Etap szkolny przeprowadzony został 26 listopada 2018 r., etap wojewódzki 14 marca 2019 r.

48 finalistów – po troje uczniów z 16 województw, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów podczas drugiego etapu konkursu w dniach 14-17 kwietnia br. – wzięło udział w wizycie studyjnej w Gdańsku, której współorganizatorem było Województwo Pomorskie. Podczas wizyty uczniowie przygotowywali się do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w dniach 5-7 czerwca br. w Poznaniu.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu, w tym listą laureatów etapu wojewódzkiego, można zapoznać się na stronie Fundacji – https://olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci/.

Cele i planowane rezultaty Konkursu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2020, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Aktywni mieszkańcy), a tym samym w cele Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w obszarze kapitału społecznego oraz edukacji (Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego i Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk